Δημοσιεύθηκε την

AI & κοινωνικά θέματα

Η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) έχει σημαντικές επιπτώσεις στην κοινωνία, αφού επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο ζούμε, εργαζόμαστε και αλληλεπιδρούμε με τους άλλους. Ας αναλύσουμε μερικούς από τους βασικούς τρόπους με τους οποίους η ΤΝ επηρεάζει την κοινωνία:

Οικονομία και Απασχόληση: Η ΤΝ μπορεί να επηρεάσει την αγορά εργασίας, καθώς ορισμένες εργασίες αυτοματοποιούνται και μειώνονται οι απαιτούμενες ανθρώπινες προσπάθειες. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αναδιαμόρφωση των αγορών εργασίας και στην ανάγκη για αναπροσαρμογή των δεξιοτήτων των εργαζομένων. Ταυτόχρονα, όμως, η ανάπτυξη και η χρήση της ΤΝ δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, όπως αυτές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τη συντήρηση και την αξιοποίηση των συστημάτων ΤΝ.

Δημοσιεύθηκε την 1 σχόλιο

Πως η τεχνητή νοημοσύνη θα επηρεάσει τις θέσεις εργασίας στο μέλλον;

Η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) αναμένεται να έχει έντονη επίδραση στις θέσεις εργασίας στο μέλλον. Αν και μπορεί να οδηγήσει σε αυτοματοποίηση ορισμένων εργασιών, παράλληλα δημιουργεί νέες ευκαιρίες απασχόλησης και μετασχηματίζει τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε. Ορισμένες από τις τρόπους που η ΤΝ αναμένεται να επηρεάσει τις θέσεις εργασίας είναι οι εξής:

  1. Αυτοματοποίηση εργασιών: Η ΤΝ μπορεί να αναλάβει εργασίες που προηγουμένως απαιτούσαν ανθρώπινη παρέμβαση, όπως η επεξεργασία δεδομένων, η αυτόνομη πλοήγηση, η παραγωγή αναφορών κ.λπ. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγές στις απαιτούμενες δεξιότητες και στον ρόλο των εργαζομένων.
  2. Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας: Η εξέλιξη της ΤΝ δημιουργεί νέες ευκαιρίες απασχόλησης. Τοποθετείται έμφαση σε θέσεις που απαιτούν ανθρώπινες δεξιότητες όπως η διαχείριση, η στρατηγική σχεδίαση, η καινοτομία και η δημιουργικότητα, καθώς και θέσεις που αφορούν τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη συντήρηση της ίδιας της ΤΝ.
  3. Συνεργασία ανθρώπου-μηχανής: Η ΤΝ μπορεί να συμπληρώσει τις δεξιότητες των ανθρώπων, επιτρέποντάς τους να επιτελούν εργασίες με μεγαλύτερη ακρίβεια και αποτελεσματικότητα. Η συνεργασία αυτή μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της παραγωγικότητας και της ποιότητας της εργασίας.
  4. Ανάπτυξη νέων τομέων: Η ΤΝ επιφέρει την ανάπτυξη νέων τομέων και βιομηχανιών. Για παράδειγμα, η ανάπτυξη της ρομποτικής, της αυτόνομης οχηματικής κυκλοφορίας και της αναγνώρισης φωνής δημιουργεί νέες ευκαιρίες απασχόλησης σε αυτούς τους τομείς.

Συνολικά, η ΤΝ αναμένεται να μετασχηματίσει τον τρόπο εργασίας, καθιστώντας απαραίτητη την αναπροσαρμογή των επαγγελματικών δεξιοτήτων και τη διαρκή μάθηση.