Home » Ενημέρωση » INNOVATHENS: Εγκαινιάστηκε ο Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων

INNOVATHENS: Εγκαινιάστηκε ο Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων

1385973028O Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων INNOVATHENS εγκαινιάστηκε πρόσφατα στην Τεχνόπολη. Πρόκειται για μία υποδομή στήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας που στεγάζεται στο πιο αναγνωρίσιμο τοπόσημο της Αθήνας με περισσότερους από 600.000 επισκέπτες τον χρόνο. Το INNOVATHENS απευθύνεται σε όλους τους νέους, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να έρχονται σε επικοινωνία με ακαδημαϊκούς, ερευνητές, επιχειρηματίες και επαγγελματίες της αγοράς. Με το INNOVATHENS, όπως αναφέρουν οι δημιουργοί του, θα υποστηρίζεται κάθε νέα ιδέα- απόπειρα ομάδων επιχειρηματιών και θα τους δίνεται η ώθηση που χρειάζονται για να σταθούν στην αγορά της καινοτομίας.

Σκοπός του INNOVATHENS είναι να υποστηρίξει τη δημιουργία ενός δικτύου, όπου δημιουργικοί άνθρωποι με καινοτόμες ιδέες, καταξιωμένοι επιχειρηματίες, ακαδημαϊκοί, μέντορες, ερευνητές, ανταλλάσουν γνώση, ερεθίσματα, τεχνογνωσία, εμπειρία και καλές πρακτικές, μέσα από επαγγελματικές συναντήσεις, ομιλίες, παρουσιάσεις, εργαστήρια, ημέρες καριέρας και επιχειρηματικότητας, διαγωνισμούς και φεστιβάλ καινοτομίας.

Στο INNOVATHENS συμμετέχουν έξι σύνδεσμοι καινοτόμων επιχειρήσεων που απαριθμούν 317 μέλη, από τις πιο καινοτόμες και εξωστρεφείς επιχειρήσεις της πόλης: Εταιρεία Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ), Ένωση Ελληνικής Βιομηχανίας Ημιαγωγών (ΕΝΕΒΗ), Ελληνική Ένωση Βιοτεχνολογίας (Hbio), Ένωση Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας & Εφαρμογών (ΕΒΙΔΙΤΕ), Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) και Ελληνική Ένωση Νεοφυών Επιχειρήσεων (ΕΕΝΕ). Επιπλέον, ο κόμβος συνεργάζεται με τις ΜΟΚΕ (Μονάδες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας) των Πανεπιστημίων. Ωστόσο, το σχήμα θα είναι ανοικτό σε κάθε συνεργασία που προέρχεται από τον ακαδημαϊκό και τον επιχειρηματικό κόσμο. Στρατηγικός συνεργάτης και χορηγός του INNOVATHENS είναι η Samsung Electronics.

Στον κόμβο του INNOVATHENS θα παρέχεται υλικοτεχνική υποδομή και σταθερή φιλοξενία στους 6 συνεργαζόμενους συνδέσμους, σε δομές της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας και σε κάθε νέο σύνδεσμο που επιθυμεί να συμμετέχει για τη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων της πράξης. Το INNOVATHENS σκοπεύει να παράσχει ένα κοινό βήμα για όλους αυτούς τους φορείς, τόσο ως χώρος, όσο και ως θεσμός για την ανάπτυξη της συνεργασίας και την οικοδόμηση συνεργειών.

Οι στόχοι του INNOVATHENS θα επιτευχθούν σε δύο φάσεις. Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης θα υλοποιηθούν δράσεις διάχυσης και δημοσιότητας με στόχο την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση ενδιαφερόμενων, θα παρέχονται υπηρεσίες διασύνδεσης των ενδιαφερόμενων μερών, με πρωτοβουλίες όπως Ημέρες Καριέρας, φεστιβάλ καινοτομίας, διαγωνισμοί venture capital και αποστολές στο εξωτερικό. Επίσης θα πραγματοποιηθούν και διοργανώσεις εκδηλώσεων και δράσεων επιμορφωτικού χαρακτήρα, όπως ομιλίες Ελλήνων και ξένων επιχειρηματιών και παρουσιάσεις επιτυχημένων παραδειγμάτων start up επιχειρήσεων. Η πρώτη φάση θα είναι ανοικτή σε κάθε ενδιαφερόμενο που θα συμπληρώνει τη σχετική online αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Κατά τη δεύτερη φάση, η οποία καλείται Επιχειρηματικός Επιταχυντής και θα διαρκεί 12 εβδομάδες, θα επιλεχθούν 9 επιχειρηματικές ομάδες, κάθε μία από τις οποίες θα αναλαμβάνεται από έναν μέντορα και θα αναπτύσσει τις ιδέες της χρησιμοποιώντας τους διαθέσιμους υλικούς πόρους του INNOVATHENS. Η δεύτερη φάση αφορά στις επιχειρηματικές ομάδες που έχουν διακριθεί στην πρώτη φάση μέσω συμπλήρωσης ερωτηματολογίων και συνέντευξης, και με κριτήριο να έχουν ένα μεγαλύτερο βαθμό ωριμότητας σε σχέση με τη διαμόρφωση πιθανών προϊόντων και επιχειρηματικών μοντέλων. Στις ομάδες θα παρέχονται υποστηρικτικές υπηρεσίες για σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου, χρηματοοικονομική και λογιστική επιμόρφωση, νομική συμβουλευτική και επιμόρφωση για εξαγωγές και εμπόριο.

Ενδεικτικοί επιχειρηματικοί τομείς στόχευσης για τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι Αγροτικά Προϊόντα, Γαστρονομία, Πολιτιστικός Τουρισμός, Ενέργεια και Ανανεώσιμες Πηγές, Προηγμένη Τεχνολογία για Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), Ναυτιλιακές Μεταφορές και Δημιουργική Βιομηχανία (Creative Industries).

Το INNOVATHENS έχει ενταχθεί στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑTTIKH 2007-2013», στον Αξονα Προτεραιότητας (2): «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής του ΠΕΠ «Αττικής 2007-2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ. (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

πηγή: www.ekt.gr