Δημοσιεύθηκε την

AI & κοινωνικά θέματα

Η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) έχει σημαντικές επιπτώσεις στην κοινωνία, αφού επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο ζούμε, εργαζόμαστε και αλληλεπιδρούμε με τους άλλους. Ας αναλύσουμε μερικούς από τους βασικούς τρόπους με τους οποίους η ΤΝ επηρεάζει την κοινωνία:

Οικονομία και Απασχόληση: Η ΤΝ μπορεί να επηρεάσει την αγορά εργασίας, καθώς ορισμένες εργασίες αυτοματοποιούνται και μειώνονται οι απαιτούμενες ανθρώπινες προσπάθειες. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αναδιαμόρφωση των αγορών εργασίας και στην ανάγκη για αναπροσαρμογή των δεξιοτήτων των εργαζομένων. Ταυτόχρονα, όμως, η ανάπτυξη και η χρήση της ΤΝ δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, όπως αυτές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τη συντήρηση και την αξιοποίηση των συστημάτων ΤΝ.