Home » Ενημέρωση » Το «Ορίζοντας 2020» ξεκινά με προϋπολογισμό 15 δισ. ευρώ για τα δύο πρώτα χρόνια

Το «Ορίζοντας 2020» ξεκινά με προϋπολογισμό 15 δισ. ευρώ για τα δύο πρώτα χρόνια

Horizon-2020Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα, για πρώτη φορά, προσκλήσεις υποβολής σχεδίων στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ορίζοντας 2020» για την έρευνα και την καινοτομία, με προϋπολογισμό 80 δισ. ευρώ. Η χρηματοδότηση, που θα ξεπεράσει τα 15 δισ. ευρώ μέσα στην επόμενη διετία, αποσκοπεί στην τόνωση της ευρωπαϊκής οικονομίας της γνώσης, καθώς και στην αντιμετώπιση ζητημάτων για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 12 τομείς στους οποίους θα εστιαστεί η δράση κατά το διάστημα 2014/2015, όπως την εξατομικευμένη υγειονομική περίθαλψη, την ψηφιακή ασφάλεια και τις «έξυπνες πόλεις» (βλέπε MEMO/13/1122).

Η επίτροπος Έρευνας, Καινοτομίας και Επιστήμης Μόιρα Γκέγκεν-Κουίν δήλωσε: «Έφθασε ο καιρός να αναλάβουμε δράση. Η χρηματοδότηση του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» έχει ζωτική σημασία για το μέλλον της έρευνας και της καινοτομίας στην Ευρώπη, και θα συμβάλει στην ανάπτυξη, την απασχόληση και την καλύτερη ποιότητα ζωής. Σχεδιάσαμε το πρόγραμμα αυτό για να παραχθούν αποτελέσματα και μειώσαμε τη γραφειοκρατία για να διευκολύνουμε τη συμμετοχή. Καλώ λοιπόν τους ερευνητές, τα πανεπιστήμια, τις επιχειρήσεις, περιλαμβανομένων και των ΜΜΕ, και άλλους να συμμετάσχουν!»

Για πρώτη φορά, η Επιτροπή καθορίζει τις προτεραιότητες χρηματοδότησης για δύο χρόνια, παρέχοντας στους ερευνητές και τις επιχειρήσεις μεγαλύτερη βεβαιότητα όσον αφορά την ευρωπαϊκή πολιτική για την έρευνα. Οι περισσότερες προσκλήσεις που αφορούν τον προϋπολογισμό του 2014 είναι ήδη από σήμερα ανοικτές για την υποβολή σχεδίων, ενώ πρόκειται να ακολουθήσουν και άλλες εντός του έτους. Μόνο για τον προϋπολογισμό του 2014 φθάνουν τα 7,8 δισ. ευρώ, ενώ η χρηματοδότηση εστιάζει στους τρεις ακρογωνιαίους λίθους του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»:

Eπιστημονική αριστεία: περίπου 3 δισ. ευρώ, στα οποία περιλαμβάνονται υποτροφίες 1,7 δισ. ευρώ από τοΕυρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας για επιστήμονες υψηλού επιπέδου και 800 εκατ. ευρώ για υποτροφίες Marie Curie για νεότερους ερευνητές (βλ. MEMO/13/1123).

Βιομηχανική υπεροχή: 1,8 δισ. ευρώ για την υποστήριξη της βιομηχανικής υπεροχής της Ευρώπης σε τομείς όπως οι ΤΠΕ, οι νανοτεχνολογίες, οι προηγμένες τεχνολογίες μεταποίησης, η ρομποτική, οι βιοτεχνολογίες και το διάστημα.

Κοινωνικές προκλήσεις: 2,8 δισ. ευρώ για καινοτόμα σχέδια που αφορούν τις επτά κοινωνικές προκλήσεις του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», μεταξύ άλλων: υγεία, γεωργία, ναυτιλία και βιοοικονομία, ενέργεια, μεταφορές, δράση για το κλίμα, περιβάλλον, αποδοτικότητα των πόρων και πρώτες ύλες, σκεπτόμενες κοινωνίες και ασφάλεια.

Ιστορικό

Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» είναι το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα ευρωπαϊκό πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία με επταετή προϋπολογισμό σχεδόν 80 δισ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για την έρευνα κατανέμεται με βάση ανταγωνιστικές προσκλήσεις υποβολής, αλλά ο προϋπολογισμός για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» περιλαμβάνει χρηματοδότηση και για το Κοινό Κέντρο Ερευνών (την επιστημονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας και την έρευνα που διεξάγεται στο πλαίσιο της Συνθήκης Ευρατόμ. Χωριστές προσκλήσεις θα γίνουν επίσης στο πλαίσιο ειδικών συμπράξεων με τη βιομηχανία και με τα κράτη μέλη . Το 2014 ο συνολικός προϋπολογισμός της ΕΕ για την έρευνα, που περιλαμβάνει τα προαναφερθέντα κονδύλια και τις διοικητικές δαπάνες, θα ανέλθει περίπου σε 9,3 δισ. ευρώ, ενώ το 2015 θα αυξηθεί σε 9,9 δισ. ευρώ. Τα τελικά ποσά για το 2015 θα οριστούν με την απόφαση για τον προϋπολογισμό του 2015.

Οι δυνατότητες χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» καθορίζονται σε προγράμματα εργασίας που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πύλη της ΕΕ για τη χρηματοδότηση της έρευνας, η οποία έχει επανασχεδιαστεί για ταχύτερες διαδικασίες και χωρίς τη χρήση χαρτιού. Οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν επίσης μια πιο απλουστευμένη αρχιτεκτονική και χρηματοδότηση του προγράμματος, ένα ενιαίο σύνολο κανόνων, και λιγότερους δημοσιονομικούς και λογιστικούς ελέγχους.

Οι προσκλήσεις 2014-15 περιλαμβάνουν 500 εκατ. ευρώ για δύο έτη, που προορίζονται για καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) μέσω ενός καινούργιου μέσου για τις ΜΜΕ. H παράμετρος της ισότιμης μεταχείρισης των φύλων πρόκειται να συμπεριληφθεί σε πολλά έργα, ενώ θα χρηματοδοτηθεί και ο περαιτέρω δημόσιος διάλογος για τον ρόλο της επιστήμης στην κοινωνία. Παράλληλα, νέοι κανόνες προβλέπουν την «ανοικτή πρόσβαση» στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», έτσι ώστε τα αποτελέσματα των ερευνητικών έργων να είναι προσιτά σε όλους.

Περισσότερες πληροφορίες

MEMO/13/1085: «Ορίζοντας 2020» – Το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία

Ιστότοπος του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»

Δικτυακή πύλη των συμμετεχόντων