Home » Ενημέρωση » Πρόγραμμα ERASMUS+ για την ενίσχυση της Δια Βίου Μάθησης

Πρόγραμμα ERASMUS+ για την ενίσχυση της Δια Βίου Μάθησης

erasmusΤο ERASMUS+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης. Tο επταετούς διάρκειας πρόγραμμα (2014-2020) έχει προϋπολογισμό 14,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή 40% υψηλότερο από τα σημερινά επίπεδα.
Περισσότεροι από 4 εκατομμύρια άνθρωποι θα λάβουν υποστήριξη για σπουδές, εργασία ή εθελοντισμό στο εξωτερικό, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται 2 εκατομμύρια φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 650.000 φοιτητές επαγγελματικής κατάρτισης και μαθητευόμενοι, καθώς και περισσότεροι από 500.000 νέοι που συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγών ή εθελοντισμού στο εξωτερικό.

Οι φοιτητές που σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν πλήρη κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών (Master) στο εξωτερικό, σπουδές για τις οποίες σπανίζουν οι κρατικές υποτροφίες ή τα δάνεια, θα επωφεληθούν από ένα νέο πρόγραμμα εγγυήσεων δανείων που θα διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.

Το Erasmus+ θα παρέχει επίσης χρηματοδότηση για εργαζομένους στην εκπαίδευση και κατάρτιση, για νεαρούς εργαζομένους και για συμπράξεις μεταξύ πανεπιστημίων, κολεγίων, σχολείων, επιχειρήσεων και οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Για πρώτη φορά το Erasmus+ θα προσφέρει υποστήριξη στον αθλητισμό, ειδικά τον μαζικό. Το νέο Πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την ειδική Δράση του Jean Monnet, που ενθαρρύνει τη διδασκαλία, την έρευνα και τη συζήτηση στους τομείς της ιστορίας, της πολιτικής, της οικονομίας και του Ευρωπαϊκού Δικαίου.

Το νέο πρόγραμμα Erasmus+ δομείται σε 3 βασικές Δράσεις/ Key Actions για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία:

Ο πρώτος αφορά την Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων (Learning Mobility of Individuals). Τα σχέδια κινητικότητας θα παρέχουν στους δικαιούχους τη δυνατότητα να μετακινούνται σε μια άλλη συμμετέχουσα χώρα, με σκοπό να σπουδάσουν, να δουλέψουν, να διδάξουν, να εκπαιδεύσουν και να αναπτύξουν επαγγελματικά προσόντα και δεξιότητες. Είναι αξιοσημείωτο ότι σε αυτή τη δράση, μόνον οι οργανισμοί θα μπορούν να αιτούνται χρηματοδότηση για κινητικότητα. Τα φυσικά πρόσωπα, παρόλο που θα μπορούν να πραγματοποιήσουν κινητικότητα, δε θα μπορούν πλέον να υποβάλλουν αίτηση.

Ο δεύτερος άξονας του ERASMUS+ σχετίζεται με συνεργασίες για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών (Co-operation for Innovation and Good Practices). Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται οι Στρατηγικές Συμπράξεις (αποκεντρωμένη δράση) και οι εξής κεντρικές δράσεις (αίτηση στις Βρυξέλλες): Κnowledge Alliances, Sector Skills Alliances καθώς και τα Capacity Building Projects in the field of Youth (φορέας διαχείρισης το ΙΝΕΔΙΒΙΜ).

Τέλος, η τρίτη Δράση του προγράμματος υποστηρίζει τις μεταρρυθμίσεις της δημόσιας πολιτικής των Κρατών Μελών και προωθεί τη συνεργασία με τρίτες χώρες συμπεριλαμβάνοντας την ανταλλαγή καλών πρακτικών (Support for Policy Reform). Η υποστήριξη αυτή περιλαμβάνει την εφαρμογή ευρωπαϊκών εργαλείων διαφάνειας, τη διεξαγωγή διασυνοριακών εθνικών μελετών και την υποστήριξη ειδικών προγραμμάτων δράσης, συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας Μπολόνια για την ανώτατη εκπαίδευση και της Κοπεγχάγης για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Το νέο πρόγραμμα συνδυάζει όλα τα σημερινά προγράμματα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία όπως, μεταξύ άλλων, το ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης (LLP) (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), το πρόγραμμα «Νεολαία σε Δράση» και πέντε προγράμματα διεθνούς συνεργασίας (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink και τα προγράμματα συνεργασίας με τις βιομηχανικές χώρες).

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), Εθνική Μονάδα Erasmus+, και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

πηγή: www.ekt.gr