Home » Ενημέρωση » Νέος θεσμός Αριστείων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Νέος θεσμός Αριστείων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

innovationΤον νέο ετήσιο θεσμό Αριστεία Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (awards.eie.gr) θεσμοθετούν και συνδιοργανώνουν το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ), η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς (ΓΓΝΓ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις υποψηφιότητές τους από τις 21 Ιουλίου μέχρι και τις 15 Οκτωβρίου 2014.

Η πρωτοβουλία αυτή σκοπεύει να αποτελέσει σημαντικό κίνητρο ενθάρρυνσης και έμπνευσης για νέους επίδοξους ερευνητές & επιχειρηματίες, οι οποίοι δεν διαθέτουν τα οικονομικά μέσα ή τα κατάλληλα εργαλεία υποστήριξης, και φιλοδοξεί να συμβάλλει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στη διάδοση πρακτικών καινοτόμου επιχειρηματικότητας με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας μέσω βέλτιστων επιχειρηματικών δεξιοτήτων και νέων εφαρμογών.

Στόχος των Βραβείων είναι να αναδείξουν και να επιβραβεύσουν πρωτότυπες προτάσεις που συμβάλουν στην ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών βασισμένων σε νέες τεχνολογίες, στην ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στον σχεδιασμό καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, στην εξάπλωση της χρήσης των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αλλά και στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων σε παραδοσιακούς τομείς ανάπτυξης με χρήση πρωτοποριακών συστημάτων ή με παροχή επιπλέον σύγχρονων υπηρεσιών.

Τα Βραβεία Αριστείας στην Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα, χωρίζονται σε τέσσερις θεματικές περιοχές αιχμής:

  • Νέες μορφές Ενέργειας και Περιβάλλον
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας
  • Ασφάλεια Τροφίμων και Αειφόρος Γεωργία
  • Βιοτεχνολογία και Υγεία

Τα Αριστεία Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας απευθύνονται σε άτομα που έχουν μια επιχειρηματική, καινοτόμο ιδέα χωρίς να είναι απαραίτητη προηγούμενη επιχειρηματική εμπειρία, ομάδες φυσικών προσώπων, καθώς και σε νεοσύστατες εταιρίες. Στον Διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα 22 ετών και άνω και εταιρίες, με ελάχιστο χρόνο λειτουργίας ένα έτος και μέγιστο χρόνο λειτουργίας τρία έτη.

Οι συμμετέχοντες των οποίων θα διακριθεί η επιχειρηματική τους πρόταση, θα μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο. Στο πρόγραμμα αυτό θα έχουν τη δυνατότητα να υλοποιήσουν την επιχειρηματική τους ιδέα, καθώς θα τους παρέχεται 4μηνη μηνιαία υποτροφία, επαγγελματικός χώρος πλήρως εξοπλισμένος, σεμινάρια, ημερίδες και συνέδρια από εξειδικευμένους συμβούλους, μαθήματα από ειδικούς καθηγητές καθώς και η παροχή δικτύωσης νέων δημιουργών μεταξύ τους αλλά και με δυνητικούς επενδυτές ή και συνεργάτες. Στο πρόγραμμα «Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής μόνο φυσικά πρόσωπα, ηλικίας από 22 έως 30 ετών.

Ο Βασίλης Γρηγορίου, πρόεδρος του ΕΙΕ, επισήμανε την σημασία που πρέπει να δοθεί στη συνεργασία μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, με στόχο τη προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία συμμετοχής του Ελληνισμού της διασποράς στα Αριστεία, υποστηρίζοντας ότι η συμμετοχή αυτή φέρνει Έλληνες της διασποράς στην Ελλάδα, αλλά και βοηθά τους Έλληνες επιχειρηματίες να γίνουν πιο εξωστρεφείς.

Χρήστος Βασιλάκος, Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, που αποτελούν μονόδρομο για να ξεπεραστεί το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας και να αντιμετωπιστεί η ανεργία και η διαρροή εγκεφάλων. Αναφέρθηκε επίσης στον νεό νόμο για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και καινοτομία, ο οποίος αναμένεται να ψηφιστεί απο το θερινό τμήμα της Βουλής. Επίσης, τόνισε τη σημασία της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού των Ερευνητικών Κέντρων και των ΑΕΙ.

Ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Γενικός Γραμματέας Νέας Γενιάς, αναφέρθηκε στη δημιουργία θερμοκοιτίδων / κυψελών επιχειρηματικών ιδεών που απευθύνονται σε νέους, οι οποίες στοχεύουν στην καλλιέργεια μιας νέας νοοτροπίας στους εκκολαπτόμενους επιχειρηματίες, αυτής της απαλλαγής από τον φόβο της αποτυχίας.

Η κατάθεση της επιχειρηματικής ιδέας θα μπορεί να πραγματοποιηθεί από τις 21 Ιουλίου έως και τις 15 Οκτωβρίου 2014 και είτε θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο awards.eie.gr (ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες) σε μορφή PDF και έκτασης έως και 10 σελίδων, είτε ιδιοχείρως με την υποβολή φυσικού φακέλου στα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από επιστημονική επιτροπή και θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη της υποβολής προτάσεων. Από κάθε ενότητα θα διακριθούν πέντε (5) προτάσεις (σύνολο 20), οι οποίες θα περάσουν στη δεύτερη φάση του Διαγωνισμού, με στόχο την ανάδειξη τεσσάρων (4) επικρατέστερων προτάσεων, οι οποίες θα ανακοινωθούν σε ειδική τελετή βράβευσης στις αρχές Δεκεμβρίου 2014

πηγή: www.ekt.gr