Home » Ενημέρωση » Η ΕE ανακοίνωσε τη δράση «Επιτάχυνση της καινοτομίας», με προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ, και την αθλοθέτηση πέντε βραβείων καινοτομίας

Η ΕE ανακοίνωσε τη δράση «Επιτάχυνση της καινοτομίας», με προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ, και την αθλοθέτηση πέντε βραβείων καινοτομίας

innovationΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε πρόσφατα τη νέα πιλοτική δράση «Επιτάχυνση της καινοτομίας», με προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ, και την αθλοθέτηση πέντε βραβείων καινοτομίας στο πλαίσιο του προγράμματος Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ορίζοντας 2020» με προϋπολογισμό 80 δισ. ευρώ. Η εν λόγω δράση έχει ως στόχο να στηρίξει την οικονομία της Ευρώπης, προσφέροντας επιχορηγήσεις σε καινοτόμες επιχειρήσεις και οργανισμούς, ώστε να δοθεί ώθηση σε έξυπνες ιδέες για την είσοδό τους στην αγορά.

Τα βραβεία προσφέρουν αμοιβή για τεχνολογικές ανακαλύψεις υψηλής κοινωνικής σημασίας και οι πρωτοβουλίες αυτές τονίζουν την εντατική προσπάθεια στήριξης της καινοτομίας στην Ευρώπη στο πλαίσιο του πρώτου, διετούς διάρκειας προγράμματος εργασιών του προγράμματος «Ορίζοντας 2020». Μέσω της δράσης αυτής θα παρέχεται στήριξη σε μικρές κοινοπραξίες τριών έως πέντε οργανισμών με μεγάλη συμμετοχή επιχειρήσεων, ώστε να δίνεται η τελευταία ώθηση σε πολλά υποσχόμενες ιδέες για την είσοδό τους στην αγορά.

Η υποβολή αιτήσεων για τη δράση «Επιτάχυνση της καινοτομίας» θα αρχίσει τον Ιανουάριο του 2015. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές ιδέες σε κάθε πεδίο της τεχνολογίας ή των εφαρμογών της και από κάθε νομική οντότητα εγκατεστημένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020».

Οι διαγωνισμοί για τα πέντε βραβεία καινοτομίας θα ξεκινήσουν στα τέλη του 2014 ή στις αρχές του 2015. Τα βραβεία, αξίας 6 εκατ. ευρώ το 2015, καλύπτουν τρία διαφορετικά θεματικά πεδία έρευνας: την Υγεία («Βραβείο περιορισμού της χρήσης αντιβιοτικών», «Βραβείο σαρωτή τροφίμων»), το Περιβάλλον («Βραβείο περιορισμού της ατμοσφαιρικής ρύπανσης») και τις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών («Βραβείο συλλογικής χρήσης του ραδιοφάσματος», «Βραβείο οπτικής μετάδοσης»).

Παράλληλα με την ανακοίνωση της δράσης «Επιτάχυνση της καινοτομίας» επιβεβαιώθηκε η διάθεση 7 δισ. ευρώ για τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» κατά τη διάρκεια του 2015 και καθορίστηκαν οι προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων. Όλες οι δυνατότητες χρηματοδότησης στο πλαίσιο του «Ορίζοντα 2020» είναι προσβάσιμες από τη διαδικτυακή πύλη για τους συμμετέχοντες.

Η ανταπόκριση στις πρώτες προσκλήσεις για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», που ανακοινώθηκαν τον Δεκέμβριο, ήταν τεράστια, καθώς έως τα τέλη Ιουνίου είχαν υποβληθεί περισσότερες από 17 000 προτάσεις, με τις οποίες ζητείται χρηματοδότηση εννεαπλάσια της διαθέσιμης. Αυτό σημαίνει σημαντική αύξηση σε σύγκριση με το προηγούμενο 7ο πρόγραμμα-πλαίσιο (ΠΠ7) και υψηλότερο επίπεδο ανταγωνισμού. Σημειώθηκε σημαντική αύξηση του αριθμού των αιτήσεων που προέρχονται από τη βιομηχανία, καθώς οι αιτήσεις επιχειρήσεων στους άξονες βιομηχανική υπεροχή και κοινωνικές προκλήσεις του «Ορίζοντα 2020» αποτελούν το 44% του συνόλου έναντι 30% σε άλλα συγκρίσιμα πεδία του ΠΠ7. Η συμμετοχή των ΜΜΕ είναι ιδιαίτερα μεγάλη, με πάνω από 5 500 αιτήσεις ΜΜΕ στο πλαίσιο των προσκλήσεων για την ενθάρρυνση της υπεροχής στις γενικής εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες και σχεδόν 2 700 αιτήσεις για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του νέου μέσου για τις ΜΜΕ, ύψους 3 δισ. ευρώ.

Το «Ορίζοντας 2020» είναι το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα πρόγραμμα-πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία, με επταετή προϋπολογισμό ύψους σχεδόν 80 δισ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης της έρευνας από την ΕΕ κατανέμεται με βάση ανταγωνιστικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, αλλά ο προϋπολογισμός για το πρόγραμμα περιλαμβάνει χρηματοδότηση και για το Κοινό Κέντρο Ερευνών (η επιστημονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας και την έρευνα που διεξάγεται στο πλαίσιο της Συνθήκης Ευρατόμ. Δημοσιεύονται επίσης χωριστές προσκλήσεις στο πλαίσιο ειδικών συμπράξεων με τη βιομηχανία και με τα κράτη μέλη. Το 2015 ο συνολικός προϋπολογισμός της ΕΕ για την έρευνα, που περιλαμβάνει τα προαναφερθέντα κονδύλια και τις διοικητικές δαπάνες, θα ανέλθει σε 9,9 δισ. ευρώ περίπου.

Σημειώνεται ότι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το νέο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», υποστηρίζοντας την ελληνική ακαδημαϊκή, ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα. Καλύπτοντας όλα τα στάδια των ερευνητικών έργων, από την προετοιμασία της πρότασης έως την υλοποίηση και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, οι υπηρεσίες του ΕΚΤ περιλαμβάνουν: Πληροφόρηση και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης, Ανάπτυξη και Διακίνηση ενημερωτικού υλικού, Διοργάνωση εκδηλώσεων και σεμιναρίων, Εξεύρεση συνεργατών για την συγκρότηση κοινοπραξιών και την από κοινού υποβολή προτάσεων.

πηγή: www.ekt.gr