Home » Ενημέρωση » Ημερίδα για τη Συνεργασία Πανεπιστημίων και Επιχειρήσεων

Ημερίδα για τη Συνεργασία Πανεπιστημίων και Επιχειρήσεων

Double_Helix_preview_featuredΜε μεγάλη συμμετοχή εκπροσώπων από τον ακαδημαϊκό και τον επιχειρηματικό χώρο πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 27 Μαρτίου στο αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, η ημερίδα που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Βρετανικών Πανεπιστημίων (BGS) σε συνεργασία με το Βρετανικό Συμβούλιο με θέμα: «Πανεπιστημιακή – Επιχειρηματική Συνεργασία – ΠΕΣ». Σκοπός της ημερίδας ήταν η διερεύνηση της σύνδεσης και της σχέσης ανάμεσα στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση και τις επιχειρήσεις, αναδεικνύοντας τα ελληνικά δεδομένα της σχετικής πανευρωπαϊκής έρευνας που εκπόνησε η επιστημονική ομάδα του BGS.
Την εκδήλωση άνοιξε ο Πρόεδρος του BGS, Βασίλης Ζώτος, ο οποίος έκανε μια σύντομη ανασκόπηση της ιστορίας και του ρόλου του BGS στην ελληνική κοινωνία. Ακολούθησε ο χαιρετισμός του Βρετανού Πρέσβη στην Ελλάδα, κ. John Kittmer, ο οποίος αναφέρθηκε στο τι ισχύει αναφορικά με το θέμα αυτό στο Ηνωμένο Βασίλειο και το πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος των πανεπιστημίων ως πηγές ισχύος των σύγχρονων οικονομιών που είναι βασισμένες στη γνώση. Τέλος, χαιρετισμό απηύθυνε η κ. Μαρία Τσακάλη, Head of Education του Βρετανικού Συμβουλίου στην Ελλάδα.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκε βιντεοσκοπημένη συνέντευξη με τον guest speaker Sit Tim Wilson, υπεύθυνο για τη σύνταξη της έρευνας «The Wilson Review – a review of business-university collaboration» στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο οποίος παρουσίασε την πρωτοβουλία ανάπτυξης της Πανεπιστημαικής-Επιχειρηματικής Συνεργασίας στα βρετανικά πανεπιστήμια, τα οφέλη αλλά και τις δυσκολίες αλλαγής κουλτούρας, υπογραμμίζοντας τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να παίξει η ΠΕΣ για την κοινωνική και οικονομική πρόοδο των χωρών.

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μελέτης που διεξήχθη από τα μέλη του «BGS Economics Group», με βάση πρόσφατη πανευρωπαϊκή έρευνα για την ΠΕΣ, πραγματοποιήθηκε από τον Γιώργο Ραουνά. Αναλύθηκαν τα δομικά στοιχεία του οικοσυστήματος της ΠΕΣ για τους τύπους συνεργασίας (R&D, Κινητικότητα, Λοιπές συνεργασίες), οι πυλώνες που την επηρεάζουν (πλεονεκτήματα, κίνητρα, εμπόδια, δημογραφικά) και τα ενδιαφερόμνα μέρη (πανεπιστήμια, επιχειρήσεις και πολιτεία).

Στο κλείσιμο της παρουσίασης τέθηκαν ορισμένα ερωτήματα για την εφαρμογή ΠΕΣ στην Ελλάδα. Στα ερωτήματα αυτά και γενικότερα στο θέμα της ΠΕΣ τοποθετήθηκαν τα μέλη του πάνελ που αποτελείτο από τους εκπροσώπους της ακαδημαϊκής κοινότητας Γιάννη Καλογήρου, καθηγητή ΕΜΠ, και Σπύρο Λιούκα, καθηγητή ΟΠΑ, καθώς και τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων Παντελή Τζωρτζάκη, Quest Holdings, και Σπύρο Φωτεινό, Lavipharm, με συντονιστή τον καθηγητή Ιωσήφ Χασσίδ. Συζητήθηκαν σκέψεις και προτάσεις για τη σταδιακή υιοθέτηση διεθνών επιτυχημένων πρακτικών και την ενδυνάμωση κάποιων καλών πρωτοβουλιών ΠΕΣ στην Ελλάδα.

Τα βασικά θέματα που έθιξαν οι ομιλητές ήταν τα ακόλουθα: Ο Γιάννης Καλογήρου έθεσε το συστημικό πρόβλημα που υπάρχει στη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ΠΕΣ στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Ο Σπύρος Λιούκας αναφέρθηκε στην ανάπτυξη ενεργειών συνεργασίας, ειδικά σε περίοδο κρίσης όπως η σημερινή, καθώς και στην αναγκαία μεταστροφή των ιδρυμάτων προς τις ανάγκες της αγοράς. Ο Σπύρος Φωτεινός αναφέρθηκε στο σύνολο κινήτρων που πρέπει να δοθούν προς τα πανεπιστήμια (π.χ. royalties) προκειμένου να πειστούν και να προχωρήσουν σε επιχειρηματικές συνεργασίες. Ο Παντελής Τζωρτζάκης έκανε λόγο για την ανάγκη αύξησης της καινοτόμου σκέψης από την πλευρά των πανεπιστημιακών, τη βοήθεια που πρέπει να υπάρξει από τον χρηματοδοτικό τομέα (εύρεση κεφαλαίων) για δράσεις ΠΕΣ καθώς και την ανάγκη δημιουργίας προτύπων (role models).

Ακολούθησε υποβολή ερωτήσεων και ιδιαίτερα γόνιμη ανοιχτή συζήτηση του ακροατηρίου με το πάνελ. Το βασικό συμπέρασμα που προέκυψε είναι πως οι πανεπιστημιακοί δεν θα πρέπει να κρίνονται μόνο βάσει δημοσιεύσεων αλλά και εφαρμογής της παραγόμενης γνώσης, ενώ για την ευρύτερη εφαρμογή της αποτελεσματικής ΠΕΣ απαιτείται βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου και της διαμορφούμενης πολιτικής, αλλά κυρίως αλλαγή νοοτροπίας και κουλτούρας.

www.ekt.gr