Home » Ενημέρωση » Εκδήλωση για καινοτόμες λύσεις πληροφοριακών συστημάτων σε επιχειρήσεις

Εκδήλωση για καινοτόμες λύσεις πληροφοριακών συστημάτων σε επιχειρήσεις

enterprise-europe-networkΤο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, συντονιστής του ευρωπαϊκού δικτύου Enterprise Europe Network-Hellas, και η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) διοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Προώθηση της καινοτομίας σε επιχειρήσεις και φορείς: Χρήση εργαλείων ΕΛ/ΛΑΚ IT Automation για την παροχή λειτουργιών DevOps σε μεγάλα πληροφοριακά συστήματα». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου (17:00-20:00) στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Βασ. Κωνσταντίνου 48, Μικρό Αμφιθέατρο).

Αρχικά θα γίνει παρουσίαση του Enterprise Europe Network-Hellas, του μεγαλύτερου δικτύου για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, και των υπηρεσιών που προσφέρει. Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν εργαλεία DevOps, μια σειρά από τεχνικές και εργαλεία που διευκολύνουν την αύξηση της παραγωγικότητας και της ικανότητας της ομάδας IT Operations και το επίπεδο συνεργασίας της με την ομάδα Software Development. Τα εργαλεία DevOps ανταποκρίνονται στο σύγχρονο, απαιτητικό, περιβάλλον IT operations για άμεση κλιμάκωση και υψηλή ευελιξία, χωρίς ταυτόχρονα να μειώνεται το επίπεδο ελέγχου. Θα μάθετε λεπτομέρειες για το ΕΛ/ΛΑΚ εργαλείο αυτοματισμού υποδομής Puppet, και της εμπειρίας χρήσης του στο ΕΚΤ, με αναφορά στις ευκαιρίες αλλά και τις δυσκολίες που θέτει. Θα γίνει παρουσίαση των δυνατοτήτων και πραγματικό demo του εργαλείου για Self Service Operations και work flow control, Rundeck, καθώς και μια σύντομη σύγκριση με άλλα αντίστοιχα εργαλεία (Capistrano, Fabric, κ.α.), και το πως εφαρμόζεται για την ανάπτυξη Software as a Service υπηρεσιών από το ΕΚΤ.

Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί το εργαλείο διαχείρισης για πολύ μεγάλες εγκαταστάσεις CFEngine. Τέλος θα γίνει μια σύντομη αναφορά σε τρέχουσες δραστηριότητες στο χώρο του ΕΛ/ΛΑΚ και IT automation και Configuration Management Database του ΕΚΤ. Το συντονισμό της εκδήλωσης θα έχει ο καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος του ΔΣ της ΕΕΛ/ΛΑΚ, κ. Διομήδης Σπινέλλης.

H κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ παρέχει ισχυρά IT automation εργαλεία για την αυτοματοποίηση της διαχείρισης και της λειτουργίας μεγάλης κλίμακας υποδομών και υπηρεσιών, με το ελάχιστο απαιτούμενο προσωπικό και υψηλό επίπεδο παραγωγικότητας. Οι επιχειρήσεις που αξιοποιούν τα εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ IT Automation έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν καινοτόμες τεχνολογίες Scale Out ιδανικές για αποθήκευση μεγαλύτερου όγκου δεδομένων, να διαχειρίζονται και να ελέγχουν μεγάλο αριθμό εξυπηρετητών με τους ελάχιστους δυνατούς πόρους και υψηλή παραγωγικότητα και να χρησιμοποιούν πόρους από εναλλακτικούς Cloud providers. Επιπλέον, τα εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ IT Automation είναι κατάλληλα και για εφαρμογές με καθημερινά πολλαπλά νέα releases που πρέπει να γίνουν deploy σε πολλαπλά μηχανήματα με προβλέψιμο τρόπο, διατηρώντας ταυτόχρονα τον διαχωρισμό του περιβάλλοντος παραγωγής, ανάπτυξης και διασφάλισης ποιότητας.

Λόγω περιορισμένων θέσεων, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στη σχετική φόρμα. Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν και το αναλυτικό πρόγραμμα υπάρχει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Enterprise Europe Network-Hellas http://www.enterprise-hellas.gr/.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω διαδικτύου στη διεύθυνσηwww.ekt.gr/events/live

Το Enterprise Europe Network-Hellas στην υπηρεσία των ελληνικών επιχειρήσεων

Το Enterprise Europe Network είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στον κόσμο. Ξεκίνησε να λειτουργεί το 2008 και περιλαμβάνει πλέον 600 τοπικούς οργανισμούς σε 54 χώρες σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Ασία και Αμερική. Υποστηρίζει περισσότερες από 2 εκατ. επιχειρήσεις ανά έτος σε θέματα διεθνούς εμπορίου, τεχνολογικών συνεργασιών και πρόσβασης σε χρηματοδότηση.

Στην Ελλάδα, το δίκτυο Enterprise Europe Network-Hellas (www.enterprise-hellas.gr) αποτελείται από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στον χώρο της καινοτομίας και των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Παρέχει υπηρεσίες για διεθνή επιχειρηματική συνεργασία, ενημέρωση για ευρωπαϊκές πολιτικές, καινοτομία και μεταφορά τεχνολογίας, ενίσχυση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία. Συντονιστής του ελληνικού δικτύου είναι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).

Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ)

H μη-κερδοσκοπική Εταιρεία ΕΛ/ΛΑΚ ιδρύθηκε το 2008, αποτελείται από 29 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Τεχνολογικά Ιδρύματα και κοινωφελείς φορείς. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην προώθηση και ανάπτυξη του Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου και των Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για τις ανοιχτές τεχνολογίες. Συνεργάζεται επίσης με τα Creative Commons και είναι ιδρυτικό μέλος του COMMUNIA.

πηγή: www.ekt.gr