Home » Ενημέρωση » Αξιοποιώντας το ψηφιακό πολιτιστικό περιεχόμενο στην έρευνα και τον πολιτισμό

Αξιοποιώντας το ψηφιακό πολιτιστικό περιεχόμενο στην έρευνα και τον πολιτισμό

cultureΟι σημαντικές επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στην ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και η ενίσχυση της αξιοποίησής της στην προαγωγή της έρευνας, ιδίως στις ανθρωπιστικές επιστήμες, καθώς και για τη δημιουργία καινοτόμων τουριστικών υπηρεσιών, υπήρξε το αντικείμενο της εκδήλωσης Europeana for Research and Tourism η οποία διοργανώθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (EKT) σε συνεργασία με τη Europeana και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 23 και 24 Ιουνίου στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς της Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας και είχε τεθεί υπό την αιγίδα της ΓΓΕΤ.

Στην κλειστή αυτή διοργάνωση συμμετείχαν 50 εμπειρογνώμονες από όλη την Ευρώπη, από υπουργεία και φορείς χάραξης πολιτικής, με στόχο τη διερεύνηση των συνεργιών πολιτισμού και τουρισμού και πολιτισμού και έρευνας, καθώς και τη διαμόρφωση συγκεκριμένων προτάσεων πολιτικής που θα αποσκοπούν στη βέλτιστη αξιοποίηση του ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος στους τομείς αυτούς.

Η πρώτη ημέρα περιελάμβανε εισαγωγικές ομιλίες και παρεμβάσεις από ελληνικούς φορείς, όπως το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, το Υπουργείο Πολιτισμού, τον ΕΟΤ και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, φορείς οι οποίοι έδωσαν το ελληνικό στίγμα στη διοργάνωση.

Οι Έλληνες ομιλητές αναφέρθηκαν στις σημαντικές επενδύσεις στα έργα ψηφιοποίησης που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, ενώ υπογραμμίστηκε από όλους τους φορείς ότι η παγκόσμιας εμβέλειας ελληνική κληρονομιά διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στην προσέλκυση τουριστών στη χώρα μας αλλά και στην έρευνα, μέσα από τις πολιτικές έξυπνης εξειδίκευσης και περιφερειακής ανάπτυξης που προωθούνται, και γι’ αυτό τον λόγο η αξιοποίησή της έχει εξέχουσα σημασία στην επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Στη συνέχεια, ο κ. Robin Boast, καθηγητής της Πολιτιστικής Πληροφορίας στο Πανεπιστήμιο του Αμστερνταμ, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο η ανοικτή διάθεση ψηφιακού περιεχομένου και οι μεγάλες συσσωρεύσεις δεδομένων αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η έρευνα. Ο κ. Nick Hall, ιδρυτής της νεοφυούς επιχείρησης SE1 Media που δραστηριοποιείται στον χώρο του τουριστικού μάρκετινγκ, αναφέρθηκε σε επιτυχημένα παραδείγματα από τον χώρο των τουριστικών υπηρεσιών πολλά από τα οποία στηρίζονται στη «γνώση του κοινού» και στον πληθοπορισμό. Και από τους δύο ομιλητές υποστηρίχτηκε ότι το ψηφιοποιημένο πολιτιστικό υλικό παραμένει σε μεγάλο βαθμό ακόμη αναξιοποίητο και ότι χρειάζεται να αποκατασταθούν ισχυρότερες γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ πολιτιστικών φορέων & ερευνητών και της βιομηχανίας του τουρισμού.

Οι ομιλίες συνεχίστηκαν τη δεύτερη ημέρα με την παρουσίαση μελετών περίπτωσης, με στόχο την ανάδειξη των αναγκών των ερευνητών και των τουριστών, αλλά και των τρόπων αξιοποίησης του ανοικτού πολιτιστικού αποθέματος και των ανοικτών δεδομένων για τη δημιουργία αλυσίδων αξίας.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία στη συνέχεια, να δουλέψουν ομαδικά στην διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής, λαμβάνοντας υπόψη τις επιμέρους ομάδες των εμπλεκομένων εταίρων – τους φορείς χάραξης πολιτικής στην έρευνα, τον πολιτισμό και τον τουρισμό, αλλά και τους πολιτιστικούς φορείς, τη Europeana και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι προτάσεις πολιτικής, ιδίως εκείνες που αφορούν την έρευνα βρίσκονται σε στάδιο επεξεργασίας και θα δημοσιευθούν σύντομα. Η ανάγκη στενότερης διμερούς συνεργασίας μεταξύ διαμορφωτών πολιτικής από τον χώρο του πολιτισμού και του τουρισμού, και του πολιτισμού και της έρευνας για την καλύτερη αξιοποίηση του σημαντικού ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος, η αξιοποίηση πόρων, οικονομικών και ανθρώπινων για τον σκοπό αυτό, και η αντιμετώπιση των νομικών και τεχνικών εμποδίων, είναι οι κύριοι άξονες πολιτικής που αναδείχθηκαν στη συνάντηση.

Ο χρονισμός της συνάντησης ήταν ο πλέον κατάλληλος, όπως υποστήριξε η Διευθύντρια του ΕΚΤ, Δρ. Εύη Σαχίνη, ακολουθεί, πάραυτα, τα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 20ης Μαΐου που αναγνωρίζουν την «Πολιτιστική Κληρονομιά ως μία στρατηγική πηγή για μία βιώσιμη Ευρώπη» και υποστηρίζουν ότι οι πολιτικές για την πολιτιστική κληρονομιά διατρέχουν οριζόντια τις πολιτικές για την περιφερειακή ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή, το περιβάλλον, τον τουρισμό, την εκπαίδευση, το Ψηφιακό Θεματολόγιο της Ευρώπης και την έρευνα και την καινοτομία, και καλεί τα κράτη μέλη να εντοπίσουν τις συνέργειες μεταξύ των πολιτικών αυτών με στόχο την ενίσχυση της δημόσιας διάθεσης της ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς, και μέσα από τη Europeana. Η εκδήλωση, συνέχισε η Δρ Ε. Σαχίνη, εντάσσεται στο πλαίσιο των ευρύτερων δράσεων του ΕΚΤ και του στρατηγικού σχεδιασμού του για την υποστήριξη του οικοσυστήματος της γνώσης και των αλυσίδων παραγωγής αξίας γύρω από τα ανοικτά δεδομένα και το ανοικτό περιεχόμενο στην Ελλάδα.

Η κα Jill Cousins, Διευθύντρια της Europeana, εξέφρασε την ικανοποίησή της για την ενεργή συμμετοχή όλων των συμμετεχόντων και για τη διοργάνωση που εγκαινίασε ουσιαστικά ένα διάλογο σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα επιτρέψει τη ενίσχυση της αξιοποίησης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και θα δημιουργήσει προστιθέμενη αξία με σημαντικό κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο.

Στο πλαίσιο της συνάντησης πραγματοποιήθηκε η δράση Vangoyourself! στον κήπο του Βυζαντινού Μουσείου με τη συμμετοχή συνέδρων. Πρόκειται για μία ιδέα με τουριστικό ενδιαφέρον που αφορά την αναπαραγωγή εικόνων ζωγραφικής από τους επισκέπτες ενός μουσείου, με τη ζωντανή, δηλαδή, συμμετοχή των ίδιων στην αναπαράσταση του θέματος του πίνακα. Μέσα από τη συν-αισθητική εμπλοκή με τους πίνακες η δράση βοηθά στην απομνημόνευση, τη διασκέδαση και την προβολή της τέχνης με δημιουργικό τρόπο. Η εικόνα που προτάθηκε από το Βυζαντινό Μουσείο είναι η Ιστορία της Σωσάννας του Δευτερεύοντος Σιφνίου.

πηγή: www.ekt.gr