Home » Ενημέρωση » Αιτήσεις χρηματοδότησης μέσω της «Δημιουργικής Ευρώπης», προϋπολογισμού 1,5 δισ. ευρώ

Αιτήσεις χρηματοδότησης μέσω της «Δημιουργικής Ευρώπης», προϋπολογισμού 1,5 δισ. ευρώ

creative-europeΔημοσιεύθηκε ο νέος οδηγός χρηματοδότησης του προγράμματος «Δμιουργική Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα. Οι πολιτιστικοί και δημιουργικοί οργανισμοί που επιθυμούν να ζητήσουν χρηματοδότηση για το 2014 μπορούν ήδη να αρχίσουν να καταρτίζουν τις αιτήσεις τους για επιδότηση. Τα πρώτα λεπτομερή στοιχεία για τις ευκαιρίες και τη διαδικασία χρηματοδότησης («προσκλήσεις υποβολής προτάσεων») βρίσκονται στον νέο οδηγό του προγράμματος, ενώ το διαθέσιμο ποσό για το 2014 ανέρχεται σε 170 εκατ. ευρώ.

«Στην επόμενη επταετία, το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» θα παρέχει χρηματοδότηση για διακρατικά έργα τα οποία θα δώσουν τη δυνατότητα σε 250.000 καλλιτέχνες και επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα να διευρύνουν το κοινό τους πέρα από τη χώρα τους. Θα πραγματοποιήσει επίσης σημαντικές επενδύσεις στην ευρωπαϊκή κινηματογραφική βιομηχανία, παρέχοντας υποστήριξη σε 2.000 κινηματογράφους και εκατοντάδες ταινίες. Οι συγγραφείς και οι εκδότες θα επωφεληθούν από τη στήριξη της μετάφρασης, ενώ θα εξακολουθήσουμε να παρέχουμε χρηματοδότηση για τις ευρωπαϊκές πολιτιστικές πρωτεύουσες και πολλές άλλες πρωτοβουλίες», δήλωσε η κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, επίτροπος αρμόδια για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την πολυγλωσσία και τη νεολαία.

Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη», το οποίο θα έχει συνολικό προϋπολογισμό ύψους 1.46 δισ. ευρώ κατά την επόμενη επταετία 2014-2020 -ποσό μεγαλύτερο κατά 9 % σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα- θα παρέχει μια αναγκαία τόνωση για τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα, που αποτελούν σημαντική πηγή απασχόλησης και ανάπτυξης στην Ευρώπη.

Στόχος του προγράμματος είναι να στηρίξει καλλιτέχνες, επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα και οργανισμούς σε τομείς όπως οι τέχνες του θεάματος, οι καλές τέχνες, οι εκδόσεις, ο κινηματογράφος, η τηλεόραση, η μουσική, οι πολυτομεακές μορφές τέχνης, η πολιτιστική κληρονομιά και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, προκειμένου να λειτουργήσουν σε άλλες χώρες και να αναπτύξουν δεξιότητες αναγκαίες στην ψηφιακή εποχή. Με την αύξηση της προβολής των ευρωπαϊκών πολιτιστικών έργων σε άλλες χώρες, θα προαγάγει επίσης την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία.

Επισημαίνεται ότι δεν είναι δυνατή η απευθείας υποβολή αιτήσεων για επιδότηση από μεμονωμένα άτομα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν με σχετικούς οργανισμούς όπως πολιτιστικοί σύλλογοι, φεστιβάλ, θέατρα, διανομείς ταινιών κ.λπ. οι οποίοι υποβάλλουν την αίτηση, ή με το γραφείο «Δημιουργική Ευρώπη» που βρίσκεται στη χώρα τους.

«Με την επένδυση της ΕΕ στο πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη», όπως τόνισε η κα Α. Βασιλείου, οι επαγγελματίες του πολιτιστικού και του οπτικοακουστικού τομέα θα μπορούν να αντιμετωπίσουν επιτυχώς προκλήσεις, όπως ο κατακερματισμός της αγοράς και οι δυσκολίες πρόσβασης στη χρηματοδότηση. Το πρόγραμμα θα συμβάλλει και στην αποτελεσματικότερη χάραξη πολιτικής, διευκολύνοντας ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών. Επιπλέον, θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν στο έπακρο την ψηφιοποίηση και την ενιαία αγορά και να προσεγγίσουν νέες κατηγορίες κοινού στην παγκόσμια αγορά, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα.»

Εκτός από τα υποπρογράμματα «Πολιτισμός» και «MEDIA», το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» θα περιλαμβάνει ένα διατομεακό σκέλος για την υποστήριξη της συνεργασίας σε θέματα πολιτικής, οριζόντια μέτρα και έναν νέο χρηματοπιστωτικό μηχανισμό, ο οποίος θα δώσει τη δυνατότητα σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα να αποκτήσουν πρόσβαση σε τραπεζικά δάνεια συνολικού ύψους έως και 750 εκατ. ευρώ. Ο μηχανισμός θα αρχίσει να λειτουργεί από το 2016.

Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη»

Εκτιμάται ότι το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» (Creative Europe) θα δώσει τη δυνατότητα:

  • σε 250.000 καλλιτέχνες και επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα και στα έργα τους να λάβουν χρηματοδότηση για να διευρύνουν το κοινό τους πέρα από τα σύνορα της πατρίδας τους
  • σε περισσότερες από 800 ευρωπαϊκές ταινίες να λάβουν στήριξη διανομής, που θα επιτρέψει την προβολή τους σε ολόκληρη την Ευρώπη και διεθνώς
  • σε τουλάχιστον 2.000 ευρωπαϊκούς κινηματογράφους να ωφεληθούν από τη στήριξη που παρέχεται στο ευρωπαϊκό δίκτυο κινηματογράφων, η οποία θα τους βοηθήσει να διασφαλίσουν ότι τουλάχιστον το 50% των ταινιών που προβάλλουν είναι ευρωπαϊκές
  • σε περισσότερα από 4.500 βιβλία και άλλα λογοτεχνικά έργα να λάβουν στήριξη για τη μετάφρασή τους, ώστε οι αναγνώστες να μπορούν να τα απολαύσουν στη μητρική τους γλώσσα
  • σε χιλιάδες οργανισμούς και επαγγελματίες του πολιτιστικού και του οπτικοακουστικού τομέα να λάβουν κατάρτιση ώστε να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και να βελτιώσουν την ικανότητά τους να λειτουργούν σε διεθνές επίπεδο.

Χάρη στο πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» παρέχεται επίσης στήριξη στις ευρωπαϊκές πολιτιστικές πρωτεύουσες, στο σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, στις ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και σε 5 βραβεία που απονέμονται στον πολιτιστικό και τον οπτικοακουστικό τομέα.

Το νέο πρόγραμμα, το οποίο αντικαθιστά τα προγράμματα «MEDIA», «MEDIA Mundus» και «Πολιτισμός», θα διαθέσει 56% του προϋπολογισμού του για την υποστήριξη του κινηματογραφικού και του οπτικοακουστικού τομέα και 31% για τον πολιτισμό.

Ο πολιτιστικός και ο δημιουργικός τομέας της Ευρώπης αντιπροσωπεύουν περίπου το 4,5% του ευρωπαϊκού ΑΕγχΠ και απασχολούν περίπου το 3,8 % του εργατικού δυναμικού της ΕΕ (8,5 εκατ. άτομα).

πηγή: www.ekt.gr